KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych firmy Wodnik Regionalne Usługi Turystyczne Augustów Anna Barbara Kamińska, Zwierzyniecka 56E, 15-247 Białystok jest Anna Barbara Kamińska

2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U.  Unii Europejskiej z dnia 04.05.2016 r. L 119/1),

3. Dane osobowe zawarte na fakturach VAT udostępniane są dla Biura Rachunkowego zgodnie z umową przetwarzania.

4. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

5. Dane osobowe są przetwarzane w firmie przez okres 6 lat oraz w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania danych osobowych ujętych w art. 106e Ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług  oraz Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa.

6. Osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych.

7. Istnieje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)

25 maja 2018r.