WYCIECZKI ZORGANIZOWANE

Jednorazowo możemy zabrać na pokład naszych czterech gondoli 48 osób. Posiadamy nagłośnienie na wszystkich łodziach, które pozwala na odbiór komunikatów przekazywanych przez przewodnika znajdującego się na jednej z łodzi. Celem łatwiejszego dostępu wycieczki autokarowej do naszych gondoli proponujemy wycieczkom wypłynięcie z Oddziału PTTK przy ul. Nadrzecznej 70A w Augustowie, gdzie stacjonują gondole i znajduje się dogodny parking autokarowy.

Trasę rejsu i czas płynięcia każdorazowo ustala organizator grupy. Przewodnika oraz tłumacza grupa organizuje we własnym zakresie.

Na życzenie gości, możemy zorganizować ognisko, catering oraz przystanki w wybranych przez organizatora wycieczki miejscach.

Dla wycieczek szkolnych dodatkowo proponujemy przejście dydaktycznymi ścieżkami leśnymi „Jezioro Kalejty” w Przewięzi oraz „Ostry Róg” miedzy jeziorami Białe i Kalejty, gdzie dzieci i młodzież mogą zapoznać się ze strukturą flory i fauny, oraz dowiedzieć się na temat wybranych zagadnień z ochrony, użytkowania i hodowli lasu.

Wszystkie nasze łodzie wyposażone są w niezbędny sprzęt ratowniczy, w tym w kamizelki ratunkowe.

Ceny wynajmu gondoli w zakładce CENNIK